„Поехме по този път не просто от стремеж към по-добро качество или за да направим нещата трудни за нас. Собственото производство беше единственият ни отговор на постоянно променящите се методи, търсенето на примамки, отговарящи на различни изисквания и необходимостта от специфични професионални модели.”

„Това е спектър, който може да бъде обхванат и напълно реализиран само чрез собствено производство и директен контрол върху целия процес – от самото планиране до продажбите. С концепцията „Пълна програма“ за поддържане на производството под един покрив с минимален аутсорсинг, отговорността за поддържане на най-високо качество с използване на модерни технологии ще продължава да бъде запазена марка на DUO“

„Това е нашата гордост и решение за производството на примамки.“

Масаширо Адачи